Depression

Depression er desværre en lidelse i stigning. I dag lider ca. fem procent af verdens befolkning af depression. Af disse er der en lille overvægt af kvinder.

Symptomer på depression

Irritation over småting, Angst og rastløshed, Ukontrollerbare vredesudbrud, Manglende interesse i aktiviteter som ellers tidligere har været foretrukket, konstant fiksering på fortiden, fiksering på fejl og ting, som man fortryder, søvnmangel eller for meget søvn, træthed eller ladhed, uforklarlige smerter, ændring i spisevaner til det ekstreme, vægttab eller vægtstigning og problemer med at koncentrere sig eller at tage beslutninger. Af disse bør man tage hensyn til den lidendes alder, da symptomerne kan variere i forhold til denne.

Hvorfor bliver man deprimeret?

Det er endnu ikke vidst, hvad der giver depression. De fleste psykiatere mener dog, at det skyldes en blanding af kemi i hjernen, hormoner og gener samt personlige forhold. De personlige forhold kan være sådan noget som dårligt selvværd, utilstrækkelige familieforhold, posttraumatisk stress, kroniske sygdomme og stofmisbrug. Der er også visse typer medicin, som er mistænkt for at frembringe depression.

depression

Hvordan stiller lægen diagnosen?

Lægen vil sandsynligvis tage en blodprøve for at se, om der er andre faktorer som giver dig de symptomer du oplever. Blandt andet kyssesyge (mononukleose) kan minde meget om en depression i symptomer, men skal behandles helt anderledes. Diagnosen kan ikke stilles før det er sikkert, at der ikke er en anden sygdom i spil. Diagnosen stilles ligeledes heller ikke før der i hvert fald er gået to uger, uden forbedring af symptomerne. Lægen stiller enten diagnosen selv, eller sender dig videre til en psykiater.

Hvordan behandler man depression?

alt efter hvilken type depression der er tale om, findes der forskellige behandlinger. De mest udbredte er antidepressiv medicin kombineret med samtaleterapi. For folk der lider af vinterdepressioner er det ofte gavnligt at behandle dem med lysterapi. I svære tilfælde kan elektroterapi benyttes, selvom dette har vist sig at være en kortsigtet løsning, set i forhold til de førnævnte.

Nogle mennesker der lider af depression har behov for støtte og omsorg i en sådan grad, at det er bedst for dem at bo i psykiatrisk bofællesskab hvor der er tilknyttet behandlere. Det er især hvis man er til skade for sig selv eller har selvmordstanker, at man får et psykiatrisk botilbud.

PUS A/S
Algade 54 1. sal
4000 Roskilde
Tlf. 70 21 02 11

Comments0

Leave a Reply